JOIN OUR COMMUNITY
Home / Presentation / MATUROLIFE hakkında

MATUROLIFE hakkında

MATUROLIFE’ın en temel amacı yaşlı yetişkinlerin şehir hayatını kolaylaştıracak, daha bağımsız, rahat ve modaya uygun hissettirecek üç tane yardımcı teknoloji prototipini inovasyon sürecinde tasarımı merkeze alarak üretmektir.

Kentsel alanlarda giderek artan yaşlı insanlar nüfusu ve buna çözüm olarak kullanılan mevcut yaklaşımlar, Avrupa çapında geniş bir toplumsal sorun yaratacak şekilde sürdürülemez hale geliyor. Bakıcılara yaşlı yetişkinlerin düştüklerini haber verecek veya yerlerini bilmelerini sağlayacak kol veya boyun etrafında alarm ve izleme cihazları gibi yardımcı teknolojiler yaşlı yetişkinlere bağımsız olarak yaşamalarını sağlayacak güvenlik sağlar. Genelde göze hoş gelmeyen ve kullanıcılarını etiketleyen bu teknolojiler yüksek oranda kullanılmaktan vazgeçilmektedirler.

MATUROLIFE projesi tasarım odaklı yeniliği kolaylaştırmak için tasarımcıları araştırma ekibine entegre edecektir. Proje, tekstil endüstrisindeki lifleri metalle kaplamak ve böylece iletkenlik ve elektronik bağlantısını sağlamak için nanoteknoloji, elektrokimya ve malzeme bilimi kullanan oldukça yenilikçi bir selektif metalleştirme sürecini ortaya çıkaran malzemelerdeki mevcut teknolojik ilerlemeler üzerine inşa edecektir. Böylece elektronik ve sensörlerin kumaşlara ve tekstillere daha iyi entegre edilmesi mümkün olacaktır. Bu, tasarımcılara yaşlı insanlar için sadece işlevsel değil, aynı zamanda daha hafif ve daha rahat olmasının yanı sıra daha cazip ve çekici yardımcı teknoloji tasarlaması için araçlar sağlayacaktır.

Mevcut en iyi uygulamaların üzerine çıkmayı amaçlayan proje konsorsiyumu son kullanıcıları (yani yaşlıları) temsil eden sosyal paydaş gruplarını son kullanıcının deneyimine önemli ölçüde katkıda bulunacak olan AT prototiplerinin geliştirilmesine ilişkin geri bildirim ve yön vermenin yanı sıra tasarımı sürecine yoğun olarak dahil edecektir. Prototipler, konsept kanıtını gösterecek ve seçici metalleşme sürecinin endüstriyel ölçeklenebilirliği doğrulanacaktır. Böylece proje TRL7’de sona erecek. Projenin bir sonucu olarak üretilen Yardımcı Teknoloji, konsorsiyumdaki tüm KOBİ’lere, özellikle de sürdürülebilir büyümeyi ve istihdam artışını görmeyi bekleyen yaratıcı sektördeki KOBİ’lere projenin doğrudan bir sonucu olarak fayda sağlayacaktır.