JOIN OUR COMMUNITY
Home / Predstavitev MATUROLIFE

Predstavitev MATUROLIFE

Glavni cilj MATUROLIFE projekta je umestiti kreativni in umetniški dizajn v osrčje inovativnega potovanja in ju uporabiti za izdelavo treh AT (Assistive Technology / Podporna tehnologija) prototipov, ki bodo zagotavljali, da bo življenje starejših oseb v urbanem okolju lažje, bolj neodvisno, modno in udobno.

Število starejših oseb na urbanih področjih se povečuje, zato postaja ključni evropski družbeni izziv, kako poskrbeti za varnost teh ljudi in s tem za njihovo samostojno življenje. To je izvedljivo z uporabo podporne tehnologije, kot je predlagana v projektu, npr. z nošenjem alarmne in sledilne naprave okoli roke ali vratu, ki opozarja skrbnike na padce ali lokacijo oseb, če se le te izgubijo. Vendar je takšna tehnologija pogosto neprivlačna in stigmatizira uporabnika, kar povzroča njihovo nezadovoljstvo in zavračanje. V raziskovalno skupino projekta MATUROLIFE so vključeni kreativni umetniki in modni oblikovalci, kar bo pospešilo na dizajnu osnovane inovacije. Projekt temelji na obstoječih tehnoloških dosežkih s področja materialov, kot je inovativni selektivni proces metalizacije z uporabo nanotehnologije, elektrokemije in znanosti o materialih, z namenom oplaščanja tekstilnih vlaken in tekstilij s kovino, kar zagotavlja prevodnost in elektronsko povezljivost. Na ta način bo omogočena boljša integracija elektronike in senzorjev v tkanine in druge tekstilije, kar bo modnim oblikovalcem in umetnikom osnova za izdelavo AT produktov za starejše ljudi, ki ne bodo samo funkcionalni, ampak bolj zaželeni in privlačnejši ter lažji in udobnejši. Konzorcij vključuje skupine družbenih deležnikov, ki predstavljajo končne uporabnike (tj. starejše osebe), ki bodo pomembno sodelovali tako v procesu oblikovanja kot tudi pri dajanju povratnih informacij in usmerjanju razvoja AT prototipov, kar bo bistveno prispevajo k sprejetju izdelka s strani končnega uporabnika. Z razvitimi prototipi bomo potrdili zastavljen koncept in s tem ovrednotiti industrijsko uporabnost selektivnega procesa metalizacije. Projekt se bo zaključil na stopnji TRL7. Podporna tehnologija, ki bo nastala kot rezultat projekta, bo koristila vsem malim in srednje velikim podjetjem v konzorciju, še posebej tistim v kreativnem sektorju, ki pričakujejo trajnostno rast in povečanje števila delovnih mest, kot neposredni rezultat projekta.