JOIN OUR COMMUNITY
Home / Prezentacja MATUROLIFE

Prezentacja MATUROLIFE

Ogólny cel projektu MATUROLIFE umieszcza kreatywny i artystyczny projekt w centrum innowacyjnej podróży i wykorzystanie go do wyprodukowania trzech prototypów technologii wspomagających, które sprawią, że miejskie życie dla osób starszych stanie się łatwiejsze, bardziej niezależne, modne i wygodne.

Obszary miejskie dostrzegają rosnącą populację osób starszych, a istniejące podejścia do opieki nad nimi stają się niezrównoważone i stanowią europejskie szerokie społeczne wyzwanie. Technologia wspomagająca może zapewnić im bezpieczeństwo, które umożliwi im niezależne życie, np. noszenie alarmów i urządzeń śledzących wokół ramienia lub szyi, aby ostrzegać opiekunów o upadkach lub ich lokalizacji, jeśli będą błądzić. Jednak taka technologia jest często nieestetyczna i piętnuje użytkownika, co skutkuje wysokim odsetkiem rezygnacji. Projekt MATUROLIFE połączy kreatywnych artystów i projektantów mody w zespół badawczy, aby ułatwić innowacje oparte na wzornictwie. Projekt będzie opierał się na obecnych osiągnięciach technologicznych w materiałach, które wytworzyły wysoce innowacyjny proces selektywnej metalizacji, który wykorzystuje nanotechnologię, elektrochemię i materiałoznawstwo do hermetyzacji włókien w tekstyliach metalem, a tym samym zapewnia przewodność i łączność elektroniczną. W ten sposób możliwa będzie lepsza integracja elektroniki i czujników w tkaninach i tekstyliach. Dzięki temu projektanci mody i artyści będą mogli tworzyć technologie wspomagajace dla osób starszych, które są nie tylko funkcjonalne, ale są również bardziej pożądane i atrakcyjne, a także lżejsze i wygodniejsze. W oparciu o najlepsze praktyki, konsorcjum obejmie społeczne grupy interesariuszy reprezentujące użytkowników końcowych (tj. osoby starsze), którzy będą silnie zaangażowani w proces projektowania, a także udzielanie informacji zwrotnych i wskazówek dotyczących opracowywania prototypów technologii wspomagających, które w znacznym stopniu przyczynią się do akceptacji użytkownika końcowego. Prototypy wykażą dowód koncepcji, a przemysłowa skalowalność procesu selektywnej metalizacji zostanie zatwierdzona. Tym samym projekt zakończy się na poziomie TRL7. Technologia wspomagająca wyprodukowana w wyniku projektu przyniesie korzyści wszystkim MŚP w konsorcjum, ale szczególnie tym w sektorze kreatywnym, które oczekują zrównoważonego wzrostu i zwiększenia miejsc pracy bezpośrednio w wyniku projektu.